Kunst is de alledaagse wereld om je heen... - De Tuin Der Kunsten

Kunst is de alledaagse wereld om je heen...

Is het nu de grote of de kleine K en C van kunst en cultuur?

Men deed een onderzoek in een Nederlandse school om cultuur wat meer toegankelijk te maken voor de leerlingen. Hierbij wou men benadrukken dat men cultuur niet enkel met een grote C kan zien: geschiedenis, aardrijkskunde, kunstgeschiedenis, wereldoriëntatie,... maar dat cultuur voorkomt in ons dagelijks leven: onze maatschappij die bestaat uit verschillende culturen, geloofsovertuigingen, mensen die elk hun eigen kledij dragen,... De wereld bekeken vanuit een algemene culturele hoek: muziek, kledij, de maatschappij,...

Bron: Het Nederlandse Dagblad van het Noorden